2024 Afscheid Wim Versteegh

Zaterdag 13 januari hebben wij afscheid genomen van Wim Versteegh als begeleider van onze vereniging. Wim was in 1983 één van de oprichters van het Penseeltje en is ruim 40 jaar als begeleider actief geweest. Ook was hij bijna elk jaar aanwezig bij onze Algemene ledenvergadering en leverde hier vaak een constructieve bijdrage. Tijdens onze nieuwjaarsborrel die wij elk jaar houden voor bestuur en begeleiders hebben we Wim op feestelijke wijze uitgezwaaid. 

Reactiemogelijkheid is gesloten.